Totalt antall sidevisninger

lørdag 28. november 2009

Alle barn har rettt til...


- Norge ligger best an i verden når det gjelder å oppfylle Barnekonvensjonen, men det er ennå mye som gjenstår, sier barneombud Reidar Hjermann.
Hvorfor gjør da ikke HAN sitt beste for å oppfylle konvensjonen? Hvorfor tier han om mødres vold?

Alle barn har rett til et liv uten mishandling. Men ikke i Norge?
Sitat fra saken: “25 prosent er blitt utsatt for fysisk vold fra minst én av foreldrene.” “Minst en av foreldrene” er oftest mor!
Norske politikere, med Storberget i spissen, vil ha oss til å tro at det er pappa som mishandler ungene oftest. Dette er feil! Det er viktig å vite at det er MAMMA som oftest bruker vold mot ungene, ikke pappa. NOVA-undersøkelsen gjør dette klart.
http://www.vfb.no/xp/pub/venstre/rod/tema/vold/261281

Norge best i verden?
- Norge ligger best an i verden…
Høres jo fint ut. Men nylig sendte barneombudet en delrapport til FN, der han talte varmt om å hjelpe barn som utsettes for vold hos samværsforelder (les far). Han sa ikke et pip om mødrene i rapporten, men nevnte dem såvidt før rapporten ble laget:
I et intervju med NRK sa han at han ønsker mer oppmerksomhet rundt voldsproblemer i familien.
- Når det kommer til vold, så er kanskje mannen litt mer befengt med et slags ”volds-image” enn det kvinnene er. Det er på tide å åpne øynene og se at også mor kan være den som utøver vold, sa Hjermann til NRK.
Intervjuet ble publisert 25.10.2006. “Også mor kan…”. Han burde vel kjenne til omfattende, norske undersøkelser om familievold, som sier at mor absolutt kan. Hun kan faktisk oftest!

"Glemte" voldelige mødre
Men så kom FN-rapporten, og de voldelige mødrene ble “glemt”. Hvorfor endrer Hjermann mening? Det er en kjennsgjerning at de aller fleste barna bor med mor, men barneombudet tar i sin uttalelse bare til orde for at barna skal høres når det gjelder vold hos samværsforelderen (les far). Jeg siterer fra rapporten: ” Likevel er Barneombudet bekymret for at forskning tyder på at barn ofte bare blir hørt om bosted, selv om saken også omhandler samvær. Det er særlig saker der det er påstand om at barn utsettes for vold og omsorgssvikt av samværsforelderen.”
Jeg har utfordret barneombudet på dette, og rettet en hyggelig henvendelse til ham omkring FN-rapporten om vold og samvær. Den er også trykket i VGB og Aftenposten. Han har ikke svart.
Kidnappet av mor

Barn har også rett til samvær med begge foreldre, selv om de bor hver for seg. Dette er nedfelt i den norske Brarneloven. Over 270.000 norske barn er ofre for samlivsbrudd. Nesten alle bor hos mor, enten de vil eller ikke! Likevel unnlater norske myndigheter å bruke makt mot mødre som ikke vil la barna være sammen med pappa på samvær.
SSB: 1,5 av 20 barn (75.000) treffer ikke ”far” regelmessig hver måned. 4 av 20 barn (200.000) mangler en stabil farsfigur gjennom oppveksten, og opplever til dels skiftende mannspersoner i husholdningen. Det har ingen konsekvenser for barnemoren om hun nekter far og barn å være sammen. I stedet kommer Storberget inn som støttespiller, og sier at mødre kan nekte barna å være hos far, uten krav til bevis, dersom de mistenker vold mot barna. Det blir en lettvin påstand å ty til. Det er jo en glimrende gave til mødre som vil være jævlige mot eksen (og ungene).

Ingen Storberget i ryggen
Han sier ingen ting om barn som utsettes for vold fra mor? Mens de bor med henne! Det er jo flest av dem! En samværspappa tvinges til å levere barnet tilbake til overgriperen. Han har ingen Storberget i ryggen, som sier det er nok med en mistanke. Men kan de ikke dra på Barnehusene som Storberget er så stolt over? Nei, dit må de dra sammen med den de bor med. Og det er mor…
Bare når det gjelder barnebortføringer til utlandet, har norske politikete reagert. 299 barn er kidnappet til utlandet siden år 2000. Kvinner som tar med barna ut av Norge og vekk fra pappa, skulle miste økonomisk støtte. Men denne uka kom NAV på banen, og vil gi fortsatt trygd til barnekidnapperne i utlandet. Slik NAV også gir tusener av barnekidnappere rundt omkring i Norge, som ikke vil la barna være sammen med pappan sin.
Med politikernes velsignelse.
TEKST TIL BILDET: Dette er kanadiske tall. Det er (selvsagt) ikke gjort så omfattende undersøkelser i Norge. Vi kan forholde oss til NOVA-undersøkelsen, men når justisdepartementet undersøker "vold i nære relasjoner" sjekker de hvor det de mener er en ens gruppe, nemlig "mor og barn", søker hjelp... Etterpå går Storberget ut og forteller hvor ille det er for dem (og hvor fæle fedrene er)...