Totalt antall sidevisninger

tirsdag 1. desember 2009

Barn og vold

Dette er en virkelighet for mange norske barn. NOVA-undersøkelsen 2007 viser at mødre oftere er voldelige mot barna sine, enn det fedre er. Ved grove voldsformer er de like ille, ved mildere, straffbare voldsformer er de oftere voldelige mot barna enn det fedre er.

Dette er en virkelighet bl a norske myndigheter forsøker å skjule. Ved hele tiden å fokusere på voldelige menn, og at ofrene er "kvinner og barn", blir vi forledet til å tro at vold i nære relasjoner er noe bare menn står bak. Justisminister Knut Storberget er en av dem som stadig forteller om de stakkars ofrene (les kvinner og barn) og de voldelige mennene.

Justisdepartementet, Alternativ til Vold og Krisesentersekretariatet vil gjerne formidle bildet av vold i nære relasjoner som vist på den andre videoen. Da Storberget møtte europeiske justisministere i Tromsø sommeren 2009 for blant annet å fortelle om sin fremragende innsats mot volden i hjemmene, opptrådte rapgruppa Tonna Brix med sitt budskap. Der er det igjen mannen som er stygg og slem, mens barn og mor er stakkars ofre.

At mødre mishandler barn, skal selvsagt IKKE godtgjøre noen som helst overgrep fra menns side, men når fokus bevisst flyttes vekk fra voldelige kvinner, er dette - i mine øyne - å betrakte som et overgrep mot de mange ofrene som Tonna Brix og Storberget ikke snakker om. Uten at det settes fokus på ALLE voldsofre, og ALLE overgripere, er det svært vanskelig å oppdage ALLE overgriperne og ofrene.

I dette tilfellet mødre som mishandler sine egne barn!