Totalt antall sidevisninger

tirsdag 3. august 2010

Hvem er troverdig?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10017267
Er det noen som har det inntrykk at det er flest menn som begår overgrep og vold i nære relasjoner? I så fall er de grundig ført bak lyset.
Jeg vet ingen ting om hva som er fakta i saken som skal opp for retten på Vestlandet, og jeg tar ingen stilling til skyldspørsmålet, men synes det er viktig å påpeke på generell basis at det blir et spørsmål om hvem som er mest troverdig. Og troverdigheten vurderes dessverre på bakgrunn av hva vi "vet" om vold i nære relasjoner...
Usanne påstander
Hva "vet" vi? Siden vi hele tiden tutes ørene fulle av at menn er overgripere og ofrene er "kvinner og barn", er det lett å tro at alle påstander om overgrep er sanne. Det er de ikke. Det får ingen konsekvenser for noen om man slenger ut historier om vold, trusler og overgrep. Bortsett fra for den som blir mistenkt, siktet eller tiltalt. Uansett frifinnelse, vil stempelet alltid bæres videre. De som rammes av dette, oftest og kanskje alltid, er menn.
AP følger ikke med
I 2005 stod dette på APs nettsider: " Jeg er bekymret over den alvorlige utviklingen vi nå ser, og vil understreke at bekjempelse av vold mot kvinner og barn må være en av politiets viktigste oppgaver, sa Anne Marit Bjørnflaten, justispolitiske talskvinne, i Stortinget torsdag"
I 2010 står dettte på justisdepartementets nettsider: "Anmeldelsene av vold mot kvinner og barn har økt med nesten 50 prosent det siste året. Det betyr ikke nødvendigvis at volden øker, men at tiltakene virker."
Ingen steder står det noe om det er noen tiltak mot annen vold i nære relasjoner, noen økning av anmeldelser av kvinners vold mot menn, eller vold mot barn begått av kvinner, til tross for at vi stadig vet mer om hvor utbredt dette er. Denne delen av volden i samfunnet virker å være nærmest ikke-eksisterende!
I 2007 ble det slått fast at mødre mishandler ungene oftere enn menn. I flere undersøkelser er det fastslått at kvinner og menn er likeverdige i parforhold. De mishandler hverandre like mye! Hvor er disse sakene? Den aller siste undersøkelsen kom for kort tid siden, men er ikke engang omtalt av justisdepartementet, selv om det er skremmende lesning:
"Mennene som utsettes for vold i parforhold er i følge hjelpeapparatet ofte svært opptatt av barna, dersom det er barn involvert. Deres bekymringer knyttet til et eventuelt brudd handler gjerne om hva som vil skje med dem, og også hvordan forhandlinger i forhold til samvær vil foregå og hva som vil bli resultatet. Mange menn som utsettes for vold av partner opplever en overhengende trussel om at det er han som vil få skylda dersom volden blir avslørt. Flere av våre informanter i hjelpeapparatet beskriver også hvordan mennene psykes ut gjennom trusler om at de vil miste barna og trusler om at hjelpeapparat og eller rettsapparat ikke vil ha tiltro til mennenes beskrivelser."
"...det er stor mangel på kunnskap om vold mot menn i nære relasjoner. Forskningen om vold har de siste 30 årene i stor grad vært preget av et ”kvinneblikk”. Det er først og fremst problemstillinger knyttet til vold mot kvinner som har vært prioritert. Menns opplevelser og måter å håndtere egen utsatthet på har kommet i bakgrunnen av dette...".

7 kommentarer:

 1. Du har fått med deg hvem som har anmeldt fysaken her? For å si det sånn; det var IKKE hun som ble banket og nektet mat.

  SvarSlett
 2. Det er ganske vanlig at politiet står for anmeldelse i saker om vold i nære relasjoner. De bygger da sitt syn på det de blir fortalt. Men jeg vet ikke om du fikk med deg at jeg påpekte at jeg IKKE tar stilling til denne saken. Det er rettsapparatet som skal vurdere om påstandene er riktige, eller ikke. Jeg uttaler meg på generell basis!

  SvarSlett
 3. Du mener du rakker ned på generell basis? Sånn at ETHVERT tilfelle av vold/drap/voldtekt mot kvinner vrir du til å handle om vold mot menn istedet?

  SvarSlett
 4. Her er det nok ingen som rakker ned på noen ting som helst, men etter tretti års kamp for likestilling er det vel på tide at vi FÅR det? Også likestilling i synet på f eks vold i nære relasjoner?

  SvarSlett
 5. Ta en titt her: http://blog.lindatorgersen.no/#home

  SvarSlett
 6. Jeg beunder din kamp for likestilling!

  FIGHT THE POWER!

  Jeg er lei av å bli sett på som en voldelig idiot bare fordi jeg er mann. Sånne som deg kan endre folks holdninger mot menn

  SvarSlett
 7. Takk skal du ha, Kaare :-) Jeg håper inderlig at menn på sikt kan slippe stempelet som voldelige.
  Norske menn er verdens beste, og like mange menn er like velegnet til å være forelder eller eneforelder for barna sine, som kvinner!

  SvarSlett