Totalt antall sidevisninger

lørdag 11. april 2009

Hvor skal de mishandlede gå?

http://www.dagbladet.no/2009/04/11/nyheter/barnemishandling/barn/unicef/den_ene/5661484/
Dagbladet retter søkelyset på overgrep mot barn, og bra er det! En ny lov er på trappene, og alle slags overgrep mot barn, vil kunne gi straff til de som begår dem. Enten det er far, mor, eller andre voksenpersoner.
I dag er nesten alle hjelpetiltak for barn innrettet for mødre, mødre OG barn, eller barn MED mødre. Dette er stikk i strid med nyere forskning og undersøkelser, som viser at mødre er langt mer voldelige mot barn enn vi er villig til å tro. Spørsmålet er: Hvorfor er det fremdeles nesten bare fokus på fedre/menn når det gjelder vold i nære relasjoner?
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2007 ble det anmeldt 1446 lovbrudd mot barn under ni år. Av disse er 638 forhold seksualforbrytelser. Av disse er det anmeldt 10 voldtekter, og 48 tilfeller av incest. Seks barn ble meldt bortført. Hele 173 forhold av legemsfornærmelse av barn ble anmeldt.
Når det gjelder mishandling i familieforhold, er det i 2007 anmeldt 77 tilfeller av vold mot barn under 10 år, 11 tilfeller av grov mishandling.
Basert på nyere forskning og undersøkelser kan mødre stå bak over 200 av seksualforbrytelsene, halvparten av voldstilfellene, men det er grunn til å tro at det er h e r mørketallene finnes, fordi terskelen for å t r o at kvinner er voldelige, er høy.
Det h a r en betydning i forhold til den hjelp barn har krav på! De fleste barn utenfor parforhold bor med bare mor, og det siste satsingstiltaket i Norge, Barnehuset, forutsetter at barna kommer for å søke hjelp med.... gjett hvem? Mor :-)

1 kommentar:

  1. Er det ikke innlysende at grunnen til at det angivelige er så mange mødre som er voldsutøvere mot barn at det hovedsakelig er hos mødrene barna oppholder seg når de ikke er på skole eller barnehage?

    SvarSlett