Totalt antall sidevisninger

søndag 7. juni 2009

Kvinner hater også menn

Endelig en politiker som tar tak i det! Jeg sikter til Regjeringens ensidige fokus på menn som voldelige, kvinner og barn som ofre. En politikk som også smitter over på arbeidet for en likestilling mellom foreldre ved samlivsbrudd, slik at fedre ikke skal miste barna sine!
FrP`s Helga Opsett tar et oppgjør med APs mannesyn i dette debattinnlegget, som nylig ble publisert. Jeg gjengir det i sin helhet her:

Kvinner hater også menn
”For skremmende mange kvinner og barn (og noen menn) er råskap, brutalitet, vold og overgrep en del av hverdagen”. Dette skriver Anne Marit Bjørnflaten (Ap), leder i Justiskomiteen i leserinnlegg i Jarlsberg 14. april.
Jeg omformulerer her denne setningen til: For skremmende mange; menn, kvinner og barn, er råskap, brutalitet vold og overgrep en del av hverdagen.
På tide å bryte tausheten
Nyere forskning viser at kvinner er mer voldelige mot partneren sin enn menn, og mange menn lar være å ta igjen. De siste tiårene har vi klart å bryte tausheten rundt volden mot kvinner. Nå er det på tide å bryte tausheten rundt volden mot menn.
I en undersøkelse fra NTNU i Trondheim kom det frem at når bare en part i forholdet er voldelig, er det dobbelt så ofte kvinner som slår. Undersøkelsen stadfester et bilde av kvinner som mer aggressive og voldelige enn menn. Menn og kvinner er ganske likestilte vedrørende psykisk vold og trusler. Den groveste volden (seksualisert vold og mishandling som er så alvorlig at man må søke legehjelp i etterkant) står fortsatt menn for.

Vold mot menn overses
Kvinners vold mot menn regnes som ukvinnelig. Når det skjer blir det gjerne oversett, bagatellisert, latterliggjort og nesten litt søtt. Kritikken mot artisten Mira Craig er legitim. Det er på tide vi får en debatt om dette fortiede og tabubelagte samfunnsproblemet.
Vold avler vold. Uavhengig om det er mor eller far som er voldelig i et parforhold, tar barna skade av det. De lærer usunne reaksjonsmønstre og at det er legitimt å vise sine følelser i form av vold.
Det er vanskelig for menn å fortelle sine historier, de er redd for å dramatisere. Menn som søker hjelp opplever å ikke bli trodd, å bli ledd av.

Gjør noe for å hjelpe
Har du et familiemedlem, en venn, en kollega, en bekjent som du mistenker kan være utsatt for mishandling? Tegn som kan indikere vold er for eksempel fysiske skader og tilbaketrekning. Vis nysgjerrighet, vis at du bryr deg. Still spørsmål om synlige skader, vær kritisk til vage svar. Når din venn er klar for å gjøre noe med sin situasjon, vet han at han har støttende personer rundt seg som vil hjelpe ham videre.
Det hjelper ikke å tie og tabuisere. For deg – mann, kvinne eller barn som er utsatt for vold - søk hjelp, vold er alltid uakseptabelt. Støtte- og kriseapparat for kvinner er vel kjent, for menn mindre kjent og til dels vanskelig å finne.

Ansvar for å hjelpe
Kommunene har i samarbeid med krisesentrene et ansvar for å gi voldsutsatte menn et fullverdig krisetilbud. Reform – ressurssenter for menn (tlf 22 34 09 60) og Alternativ til vold (tlf 22 40 11 10) har kompetanse på området og kan støtte.
I og med at støtte- og kriseapparatet for menn er så mangelfullt som det er, er det ekstra viktig at vi som medmennesker er tilstedeværende for de som betror sine opplevelser til oss. Hvis du er en venn av meg som leser dette og har opplevd kvinnevold, skal du vite at jeg skal gjøre det jeg kan for å støtte deg og hjelpe deg å finne den hjelpen du trenger.

Helga Opsett
5. kandidat, Vestfold Fremskrittsparti stortingsvalgliste

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar