Totalt antall sidevisninger

onsdag 3. juni 2009

Krisetelefon for barn ikke alltid åpen

En av det norske nettets viktigste bloggere, er Sigrun Tømmerås. Hun griper fatt i emner som andre lar ligge. Nå har hun tatt tak i den nye stoltheten til Storberget og Huitfeldt, nemlig barnas egen krisetelefon, og påviser at telefontjenesten utrolig nok ikke er åpen på de tidene hvor barn kan ha anledning til å ringe uforstyrret!
Jeg tillater meg å linke direkte til bloggen hennes her:
http://stomm-blog.blogspot.com/2009/06/hvorfor-huitfeldt.html
For mange barn kan det å ha tilgang på en krisetelefon, kanskje livsviktig, men da må den være tilgjengelig døgnet rundt!
Det er ganske merkelig at en slik telefontjeneste skal ha begrensninger, når den lanseres som en viktig del av Regjeringens storsatsing mot vold i nære relasjoner. Barn som ikke har anledning til å ringe når det er andre mennesker i huset, faller utenfor. Kanskje er dèt å miste mulighten når de trenger noen å snakke med, av dramatisk betydning.
Men AP-regjeringens skryte-tiltak har flere begrensninger. Det er åpnet fem Barnehus i Norge. Disse skal være et hjelpe- og tilfluktssted for barn som utsettes for vold i hjemmet, eller er vitne til vold. Av en eller annen (kanskje ikke så) merkelig grunn, er det gjerne barn i følge med sin nærmeste omsorgsperson (mor) som kan dra dit. Om de da ikke er så store at de kan dra dit selv.
Når man vet at mødre oftere er voldsutøver i forhold til barn, enn fedre er, og at nesten alle barn bor med mor etter samlivsbrudd, og er avhengig av hjelp fra nettopp henne (som kanskje mishandler dem) for å komme til disse krisesentrene for barn, ser man kanskje problemet?
http://www.abcnyheter.no/node/89602

1 kommentar:

  1. Disse barnehusene er ikke krisesentre for barn. Det er bare noe Storberget har lurt folk til å tro. Dette er kun for barn man (dvs. voksne) mistenker er blitt utsatt for vold eller overgrep, slik at de kan møte rettsmedisinere, psykologer osv. på ett sted, framfor å måtte pendle mellom ulike instanser. Det er ikke et krisesenter, som barn selv kan dra til.

    Du har så rett når du kaller dette skryte-tiltak. Bare lese dette.

    SvarSlett