Totalt antall sidevisninger

fredag 27. mars 2009

Mødre slår også!

http://www.klikk.no/foreldre/foreldrerollen/article441057.ece

Nettavisen/klikk skriver i dag om en undersøkelse som viser at en av fem foreldre straffer barnet. Fysisk vold og psykiske overgrep mot barn er forbudt!
Skal vi tro på mødrene i undersøkelsen, ligger de noe lavere i antall "avstraffelser" enn menn. Andre undersøkelser, som jeg viser til i min blogg, viser at forholdet er annerledes. Det er oftere at mødrene utsetter ungene for vold.
18,1 prosent av de spurte foreldrene svarer ja. Hele 19,7 prosent av fedrene hadde vært i en fysisk konfliktsituasjon med sine barn, mens kun 16,6 prosent av mødrene hadde gjort det samme, hevder undersøkelsen. Skulle disse tallene stemme, underbygger de likevel undersøkelser som viser at mødre er voldelige mot ungene sine. Dette står i sterk strid med satsingen fra Regjeringen/Justisdepartementet på såkalt vold i nære relasjoner, det som tidligere het familievold. Departementets nettsider, og Arbeiderpartiets nettsider, vinkler familievold inn mot påstanden om at menn er slemme og kvinner/barn er ofre. Når loven nå innskjerpes, og mektige Redd Barna aksjonerer bredt for å sette fokus på familievold, velger Regjeringen/AP fortsatt å se bort fra det faktum at familievold begås av begge kjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar