Totalt antall sidevisninger

onsdag 16. september 2009

Fedre uten rettigheter

http://www.dagbladet.no/2009/09/16/nyheter/christoffer/barnemishandling/8038475/
Christoffer (8) ble mishandlet til døde hos sin mor og sin stefar, etter at hans egen pappa var nektet samvær. Stefaren er dømt til 8 års fengsel for mishandlingen, mora får ingen straff. Paret har fått en ny baby etter dette, og barnevernet har ingen innvendinger mot at de to har om sorgen for denne.
Nå ønsker mora og stefaren å flytte graven til 8-åringen, stikk i strid med ønsket til Christoffers pappa. Årsaken er at de selv skal flytte en femten minutters kjøretid unna stedet hvor gutten nå er begravet.
Det skal sterke grunner til å flytte en grav, og trolig får de ikke lov til dette, men en søknad må vurderes. Og utrolig nok har Christoffers pappa ingen ting å si! Det er mor som bestemmer. Hun "eier" grava og nær sagt den døde gutten.
Christoffers pappa mistet uten grunn samværsretten med sin egen sønn, og var derfor forhindret fra å kunne hjelpe sønnen sin når han ble mishandlet til døde. I Norge 2009 kan en mor fremdeles nekte en far samvær uten grunn, og ingen gjør noe med det. Fedrenes manglende rettigheter forplanter seg altså videre. Denne gang til den døde gutten. Også her bestemmer mor alt!
Dette kommer i tillegg til en praksis der mor i nesten alle tilfelle beholder daglig omsorg for barna ved samlivsbrudd, selv om far skulle være velegnet, og barnet svært gjerne vil bo med far. Går far til sak om daglig omsorg, er det en langvarig og tung prosess, der far ofte må bære alle kostnader, mens mor får fri rettshjelp. Sjansen for å vinne fram i første rettsinstans, er svært liten. Enkelte av sakene når lagmannsrett, og der vinner en del fedre fram, men fremdeles er det mor som går oftest av med "seieren".
Far har i realiteten nesten ingen rettigheter til eget barn etter samlivsbrudd. Noen forbedring på dette har vi ikke fått med den rødgrønne regjeringen, og vi får det heller ikke etter dette valget. Den nye barneloven sikrer ikke retten til et forhold mellom far og barn.
Dersom barnet skulle bli utsatt for vold hos mor, som i Christoffers tilfelle, er det faktisk så galt at samværsfar er tvunget til å levere barnet tilbake til mor (og evt mishandling). Politiet tar ham om han ikke gjør det. Men dersom det skulle være den minste mistanke om vold hos samværsfar, oppfordrer justisminister Knut Storberget norske mødre til å holde barna vekk fra faren. Bevis er ikke nødvendig!
Nå har barneombud Reidar Hjermann lagt seg på samme linje. Utrolig nok mener selv han at barn skal bli hørt når det gjelder evt vold, ved samvær (hos far) men han sier ingen ting om fast bosted (hos mor) og vold. Dette bekrefter han i en rapport til FNs barnekomite.

2 kommentarer:

  1. I mange tilfeller hvor barn er blitt mishandlet eller drept er det en slem samboer eller stefar som får all skylda, og mora får blomster og sympati. Det er helt grotesk når det er åpenbart for alle at mor også har vært med på djevelskapen, som aktiv eller passiv tilskuer. I denne saken er det tydelig at de fremdeles har et godt forhold som i seg selv er helt horribelt. Når barnets mor er medskyldig bør hun også dømmes for det. Det skal jo tross alt være likestilling.

    SvarSlett
  2. Mora er ikke dømt, og vil aldri bli det. Saken er ferdig i rettssystemet. Dette opprører veldig mange mennesker. Det er også mange og sterke reaksjoner på at paret har fått et barn, og venter ett til, og de får lov å beholde barna til tross for det som skjedde Christoffer. Men slik er systemet i Norge. Mange vil si: Dessverre!

    SvarSlett