Totalt antall sidevisninger

søndag 6. september 2009

Kunne Christoffer vært reddet?

http://www.dagbladet.no/2009/09/06/nyheter/innenriks/familievold/christoffer/7974815/
Stefaren til Christoffer (8) som døde etter omfattende mishandling, bedyrer sin uskyld. Han skal snart inn for å sone sin straff, og han får ikke sin sak opp igjen. Dommen er endelig. Det var stefaren som tok hans liv! Kunne gutten vært reddetom norske politikere våget gjøre noe med samværsboikott?
Det er ingen ting som underbygger hans påstander om at den 8 år gamle gutten skal ha påført seg skadene selv. Christoffer ble mishandlet til døde, mens verken hans biologiske mor eller hennes mann, som nå altså er dømt, reagerte på noen av hans omfattende skader! Mens stefaren straffes, går biologisk mor straffefri.
Også en pappa
Christoffer hadde to foreldre. Han hadde også en pappa. Der mamma ikke kunne/ville hjelpe ham, kunne kanskje pappa gjøre det, men Christoffers far fikk ikke engang se sin egen sønn. Det er tidligere blitt kjent gjennom mediene at moren nektet ham samvær, og Christoffer delte skjebne med en god del norske barn. Trolig ville den vesle guttens død blitt avverget dersom han hadde fått beholde samværsordningen med sin far.
Løfter ikke en finger
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt er denne generasjons feminist som ikke løfter en finger for å hjelpe fedre (og barna deres) til bedre forhold. Holdningen står sterkt i Arbeiderpartiet! Aldri har det vært flere skilsmissebarn i Norge enn nå! Nær 250.000 av dem bor hos mor, bare tre prosent av skilsmisseungene bor med far! Systemet favoriserer moren fullstendig, og hun kan f eks for å hevne seg, nekte far å se barnet i det hele tatt. Ingen instans i Norge vil hjelpe ham!
Kommer ingen vei
En far kan ikke gjøre noen verdens ting med dette, annet enn å forsøke rettslig vei. Det koster ofte hundretusener av kroner bare å få lov til å se sitt eget barn i dette landet - når man er mann! Og om mor setter seg på bakbeina, kommer man likevel ingen vei! Selv med en rettskraftig dom. Og utrolig nok får mødrene MER i bidrag når far ikke får se barnet!
Tilbake til mishandleren
Dersom en far mistenker at barnet er utsatt for mishandling hos mor (de fleste barn som mishandles av en forelder, mishandles faktisk av sin egen mor!), kan ikke samværspappa gjøre noe ting. Han MÅ levere barnet tilbake til mishandleren, som da neppe vil la barnet se far mer, og barnet er prisgitt mor mens saken KANSKJE undersøkes nærmere av barnevernet. Men dersom det er mistanke om mishandling hos samværsfar, vil han risikere å aldri se barnet igjen. Det står mor fritt å beholde barnet hos seg!
Støtter bare mødre
Dette støtter faktisk justisminister Knut Storberget, som vil la mødre holde ungene unna far bare det er mistanke om vold. Det trengs ikke engang etterforskning! Det kunne ikke falle justisministeren eller Huitfeldt inn at barn som utsettes for det som Christoffer gjorde, slett ikke får det samme vernet?
Det er ufattelig at landets fremste politikere skal være så veike at de ikke gjør noe med samværsboikott! I tragedien Christoffer kunne effektive tiltak på dette området kanskje forhindret hans død.

5 kommentarer:

 1. Barnets beste er som oftest å ha samvær med begge foreldre... men ikke alltid. Der barnet har vært utsatt for vold og overgrep direkte eller som vitner er dette ikke det beste. Altfor få barn får beskyttelse i samvær saker dessverre... Vet du hva vold og krenkelser fører til for et barn. De kan bli ødelagt for alltid. Selvsagt er det mange saker der hvor mor boikotter samvær pga samarbeidsproblemer. Det er ikke bra... barnet er lojale mot foreldrene og blir barna hørt begge veier synes jeg det er flott. Der den ene foreldren har utøvd vold med barna som vitner... da skal samvær skje når barnet er klar, om det noen gang vil tørre å ha samvær etter slike opplevelser. Vi må forstå barnet :)

  SvarSlett
 2. Helt enig med deg! Barn skal beskyttes! Men det snakkes bare om vold/vitne til vold ifb samvær. Hva med de samme forholdene hos den som har daglig omsorg? Man forutsetter at vold mot partner og barn er en sak menn står for, men dette er ikke riktig! Fysisk og psykisk vold begås også av kvinner.
  Les disse definisjonene fra Alternativ til Vold (ATV) og spør deg selv om du kjenner tl noen kvinner/mødre som også kan passe inn i noen av kategoriene her:
  Hva er vold?
  Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. En måte å definere hva som er vold er å snakke om ulike former for vold:

  FYSISK VOLD

  Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.

  Fysisk mishandling inkluderer:
  Slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.

  PSYKISK VOLD

  Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold / familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også inneholder psykisk mishandling. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling.
  Psykisk mishandling inkluderer:
  Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette uriktige anklager, forhør.

  SEKSUELL VOLD
  Denne type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre.
  Seksuell mishandling inkluderer:
  Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

  KONTROLLERENDE ATFERD
  Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold.
  Eksempler på dette kan være:
  - ØKONOMISK KONTROLL:
  Nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over pengene.
  - SETTE BARNA OPP MOT PARTNER:
  True med å kontakte barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna.
  - TRUSLER:
  Utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer. True med å sette ut rykter om partner til de samme.

  - DOMINERENDE ATFERD:

  Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner i påsyn av andre.
  - SETTE PARTNER I FORLEGENHET:
  Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.
  - ISOLASJON
  Kontrollere hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem partneren er sammen med. Kontroll på hva partner snakker med andre om.
  MATERIELL VOLD
  Med materiell vold menes vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre mennesker. Likevel kan det hende at man ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne kan være svært skremmende og derved skadelig.

  SvarSlett
 3. Ja. vold begås av kvinner og menn... Den grove volden er det mest menn som står for. Ingen har rett til å utøve vold direkte mot barnet el barna som vitner. Det er ulovlig... Bruk denne siden til å ta avstand fra all vold. Vi trenger et samfunn der vold er avskyelig... der det er barn tilstende er dette svært traumatisk. De kan være ødelagt for alltid. Christoffer gir oss et bilde på hvor galt det kan gå... alle sviktet et lite barn. Den som opplever å bli utsatt for vold opplever også alvorlige krenkelser... enten det er mann, kvinne el barn. Barna må iallefall beskyttes

  SvarSlett
 4. Helt riktig, Tea. Barna må beskyttes. For ALL vold. Derfor er det viktig at både kvinner og menn engasjerer seg for å snakke om vold uansett utøver.
  Jeg har ikke funnet materiale om dette, men det synes nærliggende å tro at vold/vitne til vold i barndommen, kan føre til at man selv blir voldelig, også når det er kvinnelig voldsutøver. Nettopp derfor er det viktig å sette søkelys på ALL vold, og ikke gjøre som Storberget, som kun snakker om slemme menn. Etter mitt syn er det et overgrep mot de mange som er ofre for vold fra andre enn menn!

  SvarSlett
 5. Heldigvis er det sånn at også menn kan få hjelp... var på et foredrag og det var faktisk en del menn som fikk hjelp etter vold. De definisjonene dine er helt riktig på vold. Menn er ikke så ofte utsatt for fysisk vold fra kvinner... men av andre i nær relasjon. Derfor når du leser statistikk for menn utsatt for vold i nære relasjoner kan det være andre enn samboer. Uansett... vi tar avstand fra all vold.

  SvarSlett