Totalt antall sidevisninger

fredag 4. september 2009

Mamma gjør deg ikke gravid

http://www.dagbladet.no/2009/08/29/magasinet/hovedsaken/seksuelle_overgrep/seksualforbrytelser/7854941/
Menn er grusomme, ikke sant? Vi hadde Josef Fritzl, så hadde vi Almando Luceri i Brasil. Felles for dem var at de gjorde sine døtre med barn gjennom utallige overgrep. Menn er grusomme... Eller er det lettere for kvinner å skjule groteske overgrep, fordi guttene som voldtas av mødrene sine, ikke blir gravide?
Overgrepene det er snakk om, er definert som voldtekt etter den nye loven. Er det noen forskjell på å bli voldtatt av mamma, enn av pappa? Ja, kanskje det er enda verre! Enda mer tabu! Det er viktig å vite at mange seksuelle overgrep, spesielt mot gutter, blir gjørt av guttenes mødre. Denne gruppen av incestofre lider i følge fagfolkene under enda større tabu. Ikke engang hjelpeapparatet de trenger, er utviklet godt nok!
Vanskelig å snakke om
- For det første er det vanskelig å snakke om seksualitet i samfunnet. Enda vanskeligere er det å snakke om seksuelle overgrep. Og få ting er mer tabu enn å snakke om mødre som overgripere, sier faglig rådgiver Marianne Lind ved Senter mot incest i Oslo til Nettavisen. Sexolog Thore Langfeldt skriver i tidsskriftet Sexologi at «mye kan tyde på at så mange som 20-25 prosent av alle overgrepene begås av kvinner, og kanskje spesielt mødre.»Jeg synes det er viktig å få fram dette, fordi det enorme fokuset på "slemme menn" i alle sammenhenger, gjør at de som utsettes for overgrep fra kvinner, risikerer ikke å bli sett! De vil kanskje ha enda vanskeligere for å søke hjelp.
Ensidig fokus på menn
På sammme måte som Regjeringen, med justisministeren i spissen, holder et ensidig fokus på at vold i nære relasjoner (familievold) rammer bare kvinner og barn, er det i samfunnet vårt et ensidig syn på at overgrep mot barn er det menn som gjør...
Begge deler er uriktig! Mødre mishandler barna oftere enn menn, og mødre kan stå bak hvert tredje misbruk av gutter. Samt av en del jenter!
Senter for seksuelt misbrukte menn (SMM) i Oslo er ett av stedene man kan henvende seg for å få hjelp.Banebrytende forskning- Per definisjon handler morsrollen om omsorg. Overgrep er jo det motsatte av omsorg. Når noen da begynner å blande omsorg med overgrep, blir menneskene rundt både forvirret og handlingslammet. I stedet for å gripe inn, trekker de seg unna og later som om overgrepene ikke skjer, forteller Marianne Lind.
Kvinner bak psykisk misbruk
Marianne Lind var banebrytende når det gjelder forskning på området. Allerede i 1993 ledet hun er gruppe på 23 kvinner som var blitt utsatt for seksuelle overgrep av kvinner. For 21 av de 23 kvinnene var overgrepet begått av mødrene deres. Tendensen er at mannlige overgripere i større grad er ute etter å tilfredsstille seg selv. De er mer fysiske i sin maktbruk. Kvinnelige overgripere utøver i mye større grad psykisk misbruk, sammenblandet med de seksuelle overgrepene. Et kraftfullt overgrep som resulterer i blåmerker er svært synlig, mens et overgrep innbakt i morsrollen er så ullent og uhåndterlig, sier leder Endre Førland ved SMM.
Dagbladet skal ha ros for at de nå skriver om seksuelle overgrep mot menn, og viser fram at såvel kvinner i flere generasjoner, som menn, er i stand til å begå den aller verste synd.
Bagatelliserer overgrep
Jeg merker meg at noen forsøker å bagatellisere kvinners overgrep ved å dekke dem bak at menn begår flere seksuelle overgrep. Dette rammer de mange ofrene som sliter tungt etter å ha blitt voldtatt av sin egen mor.
Ser man på statistikkene for seksuelt misbruk, vil man på en skole med 1000 elever, fordelt med like mange jenter som gutter, kunne finne følgende:
70 jenter er seksuelt misbrukt, enkelte av dem av sin egen mor eller en annen kvinne.
45 gutter er seksuelt misbrukt, opptil 15 av dem er voldtatt av sin egen mor.
Det spiller ingen rolle om 30 av guttene er misbrukt av menn. Alle har krav på å bli sett, og få hjelp. Å gjemme disse ofrene bak en statistikk som forteller at menn er verst, er et nytt overgrep mot disse barna!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar