Totalt antall sidevisninger

fredag 4. september 2009

Menn bør skaffe seg ungene

http://www.klikk.no/foreldre/foreldrerollen/article496598.ece
Kvinner bør skaffe seg ektepakt, hevder Anne Kat. Det dreier stort sett hele artikkelen seg om. Men hvorfor bare kvinner? Det er like viktig for menn!
Ikk så få mannfolk står nemlig også ganske ribbet tilbake ved et samlivsbrudd. Oftest tar kona med seg ungene, som det naturligste i verden (!), og mannens forsøk på å få daglig omsorg, eller en tilfredstillende samværsordning, kan bli svært vanskelig. I en del tilfelle helt umulig! Hvorfor skal ikke far ha barna til daglig?
Man bør tenke det "verste" når man har det som best. Det gjelder økonomi, og det gjelder det aller viktigste, nemlig barnas beste! Det er færre forhold som varer evig, enn som går i oppløsning, og sjansen for at det skal gå galt er derfor størst.
Mor dårligere egnet?
Det finnes ingen statistikk på hvor mange samlivsbrudd som foregår uten krangel om økonomi eller barn, men det finnes statistikker på hvor ofte mor får ungene i forhold til far, selv om fedre av 2009 i mange tilfelle er vel egnet til,å ha den daglige omsorg, og kvinner av 2009 kanskje er dårligere egnet enn kvinner var for 20-30 år siden...? Hva vet vi om det? Det er det neppe forsket på, for fremdeles ligger det en automatikk i at barna følger mor. Dette gir seg utslag i meklingsmøter, i rettsinstanser, hos sakkyndige og hos barnevern, dersom en skal tolke de mange fedre som sliter tungt i forhold til barna.
97 prosent av barna bor med mor, og en likestilling på dette området er langt viktigere enn rettferdig fordeling av all verdens materielle ting!
Ønsker ikke krig
Ingen barn ønsker å ha foreldre som kriger med hverandre. Ingen barn ønsker at den ene av foreldrene skal utelukkes av den andre. Ingen barn kommer til denne verden med ønske om at foreldrene, som skapte sine kjærlighetsbarn i hete øyeblikk, skal gå fra hverandre igjen.
Omtanken for ungene er viktigere enn alt annet! Oppgaven til Mannskampen.no er blant annet likestilling når det gjelder barnefordeling, og mitt råd til de mange fedre som ser at det går mot et samlivsbrudd, og som selv ønsker å være den som har daglig omsorg for ungene etter bruddet, mens mor skal ha samvær, er at de går for akkurat dette. Det er viktig å komme på banen først, for mange menn erfarer at løpet er kjørt i det øyeblikk mor tar ungene og går. Når samlivsbruddet er et faktum, og ungene er borte, spiller det ingen rolle om man sitter der med "gods og gull".
Mer om dette i denne bloggen fra arkivet:
http://mannskampen.blogspot.com/2009/04/ingen-ting-endres.html

2 kommentarer:

  1. Kan det tenkes at denne skjevdelingen er et resultat av at det er mor som har hovedansvaret for barna før forholdet ryker? I mine øyne er det mest naturlig at den som har hovedansvaret når forholdet ryker fortsetter å ha dette også etterpå.

    I så fall bør kanskje menn være flinkere til å prioritere barn og familie framfor f.eks. kariere.

    SvarSlett
  2. Det kan nok være riktig i mange tilfelle, men dette gjelder nok ikke hele veien. Derimot TROR mange at det er slik det er, og dette forplanter seg fremdeles i "systemet".
    I dag tror jeg svært mange fedre er oppegående nok til å være fedre på heltid. Og mor ha samvær. Fagfolk innenfor "systemet" har bekreftet for meg at det for en mor er nok å være kvinne for at hun skal "ha" ungene, mens far må bevise at mor er udugelig, samt at han selv er dugelig ut over de fleste grenser. Ikke engang da er det gitt at barna skal bo med ham. En kan da spørre seg om dette er til barnas beste, eller bare til mors beste?

    SvarSlett