Totalt antall sidevisninger

mandag 17. august 2009

Ville en kvinne blitt tiltalt?

http://www.dagbladet.no/2009/08/17/nyheter/innenriks/vold/7690497/
En mann er dømt for trusler og vold mot sin samboer, men frikjent for vold mot sin datter. Datteren kom imellom da mannen slo etter samboeren, og det var 10-åringen som ble truffet.
Frikjennelsen på dette punktet vil sikkert sette sinnene i kok hos mange. I dette landet vil noen ha oss til å tro at menn er slemme, mens kvinner og barn bare er ofre. Ergo skal en mann dømmes! Jeg spør da: Ville en kvinne, som slo etter sin mann, blitt dømt for vold mot datteren/sønnen om denne uforvarende var kommet imellom idet slaget kom? Eller ville "alle forstått" at dette var et uhell?
Siden vold mellom partnere er ganske likelig fordelt, er problemstillingen jlyst aktuell! Kvinner er faktisk oftere voldelig mot partner enn menn er, mens volden som kommer fra menn, ofte er den groveste.
Jeg spør videre: Ville politi og påtalemyndighet laget noen sak for retten ut av det, dersom det var en kvinne som, uten å mene det, eller uten å forstå at det kunne ende slik, traff sitt barn når hun skulle slå sin mann?
Jeg tror nei!
Men når det gjelder en mann, ser vi resultatet her. Mannen ble tiltalt for vold mot datteren.
Flere undersøkelser viser at kvinner slår oftere i parforhold enn menn, og at de oftere er voldelige mot barna sine. Jeg mener at dette er viktig å påpeke, både av hensyn til balansen i vårt syn på vold i nære relasjoner, men viktigst fordi ofrene for denne volden har like mye krav på oppmerksomhet og hjelp, som ofrene for menns vold!
Voldelige kvinner er ikke ukjent i media:
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article156617.ece
men kommer man til den øverste makt her i landet, justisminister Knut Storberget for eksempel, er det ikke lenger noe som heter voldelige kvinner. Bare voldelige menn! Dette gjenspeiler seg i alt hans arbeid omkring familievold, og det samme ligger godt plantet hos Arbeiderpartiet. Selv om det ikke er sant!
Undersøkelser fra Norge og utlandet viser:
"En norsk undersøkelse fra NTNU i Trondheim, stadfester også bildet av kvinner som mer aggressive og voldelige enn menn. Her kom det frem at når bare en part i forholdet er voldelig, er det dobbelt så ofte kvinner som slår. Det kom også fram her at 1 av 5 menn hadde gått fysisk til angrep på partneren. 1 av 4 kvinner hadde gjort det samme."
"Undersøkelse utført i USA i 1975 oppgav flere menn at de hadde blitt utsatt av vold fra sin partner en hva kvinner gjorde."
Jeg merker meg forøvrig at det var Drammen tingrett som for en tid tilbake slo fast at barn også har en far! Dette gjorde de da en kvinne forsøkte å unndra seg fengselsstraff under henvisning til at hun måtte ta seg av barna.
http://mannskampen.blogspot.com/2009/06/hurra-hurra-hurra.html

14 kommentarer:

 1. Hadde det vært en kvinne ville det aldri blitt tatt ut tiltale engang.

  SvarSlett
 2. Uansett om det er en kvinne eller mann som forvolder en annen persons død, ved vold, skal de bli tiltalt for uaktsomt drap.

  Uansett om det er en mann eller en kvinne som utøver vold skal det vises nulltoleranse.

  Men hva kvinnesak har med denne saken å gjøre forstår jeg ikke helt.

  SvarSlett
 3. Enn likestilling da, Knapper Alpakka?
  http://www.ba.no/nyheter/krim/article4103207.ece

  SvarSlett
 4. Ah beklager, jeg mente det sto at datteren døde, det gjorde hun jo ikke. Stryk første avsnitt i forrige kommentar.

  Uansett, vold skal ikke aksepteres i noen form, uansett om det er mann eller kvinne som er utøver. Dette er ikke en kvinne- eller mannssak, det er en "menneskesak".

  SvarSlett
 5. Two wrongs don't make a right. Merkelig at vi ikke har et uttrykk for det på norsk. Eller kanskje det bare er jeg som har et fattig språk.

  SvarSlett
 6. Men han er jo ikke dømt for å ha slått datteren.
  Her ble det jo "forstått" at det var en ulykke. Selv om det var en mann.
  Så dette var et dårlig eksempel på at menn blir dømt uberettiget.
  Det går ikke an å se bort fra at volden utført av menn er mye grovere enn volden utført av kvinner. Det er det som forståelig nok er forskjellen på å bli dømt eller ikke.
  Hvor mye skade er forvoldt?
  Dette var virkelig en ikke-sak.

  SvarSlett
 7. Prøv å være tilskuer til den grove volden som utøves i hjemmet.... så skal du få se hvor skadelig det er spesielt for barna. Barna som vitner er vel det alvorligste i denne saken. Gjør stor skade på barna. Uansett kjønn er volden uakseptabel. Ta avstand fra volden...ingen som utøver den skal forsvares. Ingen vits i å si hvem som er værst... barna det går utover uansett,. De skal beskyttes. innse det istendefor å bli opphengt i at mannen behandles urettferdig..

  SvarSlett
 8. Lurer faktisk på hensikten med å forsvare denne mannen... Har du egentlig opplevd dette selv siden du kan gå så hardt ut å forsvare mannen i kampen mot volden. Tror neppe du er den rette til å uttale deg om denne volden. Spør de som har opplevd volden og hvor hardt den rammer....

  SvarSlett
 9. De som leser blogginnlegget, og ikke bare lar seg ubehage av spørsmålsstillingen, vil se at jeg verken unnskylder denne mannen eller andre voldelige menn!
  Poenget er at det bør være likestilling når det gjelder reaksjoner på og mot voldelige personer. Ingen som følger med i nyhetene omkring vold i nære relasjoner (familievold) kan unngå å se at voldelige kvinner/mødre ikke nevnes med et ord fra offisielt hold. Dette gjenspeiler seg også i retten. Fælt få saker havner i rettsapparatet, og det viser seg at dommene blir milde, selv om det er snakk om samme saker/alvorlighet, bare at de er utført av en kvinne.
  Av hensyn til ofrene for kvinners vold, enten den er rettet mot barn eller voksne, er fysisk eller psykisk, er det viktig at DEN OGSÅ er en del av den offentlige debatt, og ikke minst omfattes av hjelpetiltakene - og gjenspeiles hos politi, påtalemyndighet og rettsvesen.
  Som Knapper Alpakka ganske riktig sier her: Vold er ingen kvinne- eller mannssak, men en menneskesak!

  SvarSlett
 10. sant sant. ifjor var det en kvinne som knivstakk sin mann 2 ganger i ryggen og han svarte med å slå til henne. han ble stukket bakfra mens han var på vei ut av leiligheten med sakene sine. Manne ble dømt for å slå kona. En beskjent av meg ble angrepet av kona si med kniv og balltre. han fikk dyttet henne unna flere ganger men til slutt låste han seg på toalettet og ringte politiet. politiet kom og kastet han på cella. Han fikk besøksforbud og dømt for vold mot kvinnen.

  SvarSlett
 11. Det har ikke sà mye à si hvem som slàr hvem i familien, det er uansett veldig skremmende og stressende à vokse opp i. Foreldre som slàr hverandre burde bli sendt pà bratkamp sammen mens barna fàr seg en ferie fra dem begge. It takes two to tango.

  SvarSlett
 12. Den grove volden som skjer i hjemmet er utført av menn i over 90 % av tilfellene....... Grov vold hvor det er forsøk på drap. Det er alvorlig, men det forsvarer selvsagt ikke de kvinnene som utfører det samme. Mannen er vel fysisk sterkere enn de fleste kvinner. Hvem mann er på flykt fra eks kona fordi di er redd for drap ? Vet om mange kvinner som er det, med barna på slep og på hemmelig adresse. En evig frykt for nye angrep

  SvarSlett
 13. Tea; Kan du linke til tallene dine? Jeg vil vite antall drapsforsøk, siden det er dèt du skriver om.
  De fleste vet godt at menn er stort sett alene om den groveste volden, men det (som du sier)forsvarer selvsagt ikke de kvinnene som utfører det samme. Jeg vil si: Det forsvarer ikke kvinners vold i det hele tatt, uansett om den er rettet mot voksne eller barn.
  Det er overhodet ikke noe argument mot at man skal fokusere på kvinners/mødres vold, at menn begår grov vold i en del tilfelle.
  Noen tror at Norge er et land fullt av slemme menn, og at krisesentrene er overfylt av kvinner som frykter for sitt og barnas liv. Dette er heller ikke sant! Les statistikken på krisesentersekretariatets egne sider, så ser du virkeligheten. Stadig færre overnattinger, og særlig blant etnisk norske.
  Hvor mange kvinner vet du om som sleper rundt på barna sine i frykt for angrep? Ut fra det du skriver, høres det ut som du kjenner en hel flokk. Jeg tror ikke på deg.

  SvarSlett
 14. Barn og menn ofres på feminismens alter!

  For feminister er vold utelukkende en mannsgreie på samme måte som å føde barn utelukkende er en kvinnegreie.

  Nettopp av slike arsåker er feminisme en totalitær og livsfarlig ideologi.

  SvarSlett