Totalt antall sidevisninger

onsdag 6. mai 2009

Løgnen om likestilling

http://www.dagbladet.no/2009/05/07/nyheter/innenriks/politikk/likestilling/6094715/
Som en del av den desperate oppkjøringen i valgkampen, angriper nå Arbeiderpartiets feministiske statsråder, Anniken Huitfeldt (barne- og likestillingsminister) og Knut Storberget (justisminister) Fremskrittspartiet.
De håper å stemple FrP som kvinnefiendtlige, og på den måten vinne stemmer foran et valg hvor det er fare for at Jens mister statsministerrollen sin.
Huitfeldt og Stoltenberg snakker om likestilling og kvinners rettigheter, men burde rive av seg skylappene sine, for det er ikke snakk om likestilling i det hele tatt. Kun om kvinners rettigheter!
De to, med Jens i spissen, gjør ingen ting i likestillingens navn som kan bedre forholdene for tusener av barn og fedre i Norge. Som aldri får se hverandre fordi det er en mor, en ex, som nekter samvær, eller som kan bli sittende med daglig omsorg som den selvfølgeligste ting i verden, uten å måtte løfte en finger eller betale en krone til en advokat.
Mange fedre fører en fortvilt kamp for bare å ha kontakt med sine egne barn, men kjemper nesten håpløst mot et system hvor det ikke finnes et snev av likestilling! Ned til bare 3 prosent av de over 250.000 norske "skilsmissebarna" bor med far, resten med mor!
Barnelovutvalget gikk inn for at det kunne brukes tvang mot foreldre (i nesten alle tilfelle mødre) som ikke lar den andre forelderen ha lovbestemt samvær. Og at foreldre (i nesten alle tilfelle mødre) som vil flytte langt unna den andre forelderen med barna etter samlivsbrudd, slik at samvær blir helt umulig, ikke fritt kan gjøre dette. Dette ville vært likestilling til barnas beste, men Huitfeldt var ikke enig.
Sammen med Storberget priser hun også tiltak som skal hjelpe de som utpekes til "ofre" for vold og overgrep. Det er kvinner og barn i Norge.. Mener de! Men sannheten er at mødre OFTERE er voldelige mot barna enn menn, og at kvinner OFTERE tyr til fysisk og psykiske vold i parforhold. Barn som mishandles av egen mor (og de fleste skilsmissebarna bor da med sin mor), har i realiteten ingen steder å søke hjelp. Krisesentrene er for kvinner, og de ganske nyåpnede Barnehusene er for barn, men de forutsetter at barnet kommer dit sammen med.... mor :-)
FrPs resultat ved valget 2009 vil være med på å avgjøre norsk politikk i åra fremover, også familiepolitikken. Et sterkt FrP vil være som et jordskjelv i det politiske miljøet, og vil kunne tvinge AP til å være lydhøre for kommende velgere.
Blant annet tusener av fortvilte fedre og barn, som ikke ser noen likestilling i det de er opptatt av!

1 kommentar: