Totalt antall sidevisninger

fredag 29. mai 2009

Storberget skjuler sannheten

http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/article2750582.ece#article_comments
Hadde TV2/Tabloid, norske journalister generelt, og velgerne, vært mer oppegående på problematikken rundt vold i nære relasjoner (familievold) ville ikke verken justisminsteren, departementet hans, Huitfeldt og departementet hennes, eller Jens og Arbeiderpartiet, hatt grunn til å glise over egen fortreffelighet og en ny straffelov.
De vil ha ros for å ha satset sterkt for å hjelpe ofrene, men forteller bare halve sannheten. Nå skal det bli strengere straff for vold mot kvinner og barn. Bra det, men hvorfor bare fokus på menns vold? Vold i nære relasjoner er mer enn voldelige menn! Det er også mødre som mishandler ungene sine!
Det er gått tre år siden Storberget proklamerte følgende: SITAT: "Vi kan ikke godta at rundt 18000 kvinner utsettes for vold av nåværende eller tidligere kjæreste hvert år. Mange har barn som både utsettes for vold eller er vitne til volden. Volden som utøves i hjemmene er et offentlig ansvar og et omfattende kriminalitetsproblem. Menns vold mot kvinner utgjør det største hinder vi har for likestilling mellom kjønnene. Og vi må handle. Som justisminister har jeg et ekstra ansvar for å sikre kvinner retten til et samliv fritt for vold og trusler; til å sikre barn en oppvekst uten overgrep og frykt." SITAT SLUTT.
Tre år er gått, ingen utvikling har skjedd! Til tross for flere undersøkelser som viser at barn utsettes for vold fra mødre i større grad enn fra fedre, tviholder disse politikerne på sin versjon: Det er mannen som er slem! Mot kvinner, og mot barn. Sist er en satsing på Barnehus, der en stor gruppe barn i realiteten er nærmest utelukket: De som bor med bare mor! Bare tre prosent av barna bor nemlig med far etter samlivsbrudd, så det dreier seg om store mengder unger! Disse kan ikke uten videre få hjelp på barnehuset. Der forutsetter man at de har følge av en voksenperson. Unger som bor med mor skal ha følge av....mor! Fedre har nemlig ikke noen rett til å gripe inn dersom barna bor hos mor.
Departementet har publisert to filmer på sine offisielle nettsider, og disse filmene skal vise hva "vold i nære relasjoner" er. Begge fremstiller KUN slemme gutter/menn, og kvinner/barn som ofre for dem. Bak dem står Justis- og politidepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Krisesentersekretariatet, Norsk Krisesenterforbund, Reform ressurssenter for menn, Alternativ til vold.
Hva med den store NOVA-undersøkelsen i 2005, som viser at flere barn mishandles av kvinner (mødre) enn av menn? Det er ganske fantastisk at ingen er villig til å fortelle h e l e sannheten. Uten at dette er alment kjent, risikerer disse barna ikke å bli sett eller få hjelp. Ingen vil se at de blir utsatt for vold, for det er jo ingen mann rundt dem! Dette er også noe fagfolk har advart mot. Det er frykt for at alvorlige overgrep mot barn blir oversett, fordi man går ut fra at mødre ikke mishandler...
Etter min mening må justisminister Knut Storberget og hans dept ta sin del av ansvaret for dette, gjennom sitt ensidige fokus! Indirekte kan han være ansvarlig for at barn blir utsatt for vold uten at noen hjelper dem.
Det samme ansvaret må Regjeringen ta. Arbeiderpartiet definerer vold i nære relasjoner på sine nettsider. Der pekes det også ensidig på mor og barn...
Det satses nå sterkt på å hjelpe dem som utsettes for vold i nære relasjoner. Det var faktisk en del Soria Moria-erklæringen. Men fortielsen av mødres vold mot barn er påfallende! Er det ikke ganske spesielt at satsingen er ensidig mot voldelige menn/fedre, og stikk i strid med nyere forskning og undersøkelser som viser at mødrene faktisk er verre?
Men, for ordens skyld: Jeg unnskylder ikke vold fra n o e n! Uansett kjønn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar