Totalt antall sidevisninger

søndag 3. mai 2009

Voldelige mødre

http://www.klikk.no/foreldre/foreldrerollen/article455002.ece
En ny lov er på trappene, og alle slags overgrep mot barn, vil kunne gi straff til de som begår dem. Enten det er far, mor, eller andre voksenpersoner. Men hjelpen er rettet inn mot bare halvparten av de mishandlede barna!
I dag er nesten alle hjelpetiltak for barn innrettet for mødre, mødre OG barn, eller barn MED mødre. Dette er stikk i strid med nyere forskning og undersøkelser, som viser at mødre er langt mer voldelige mot barn enn vi er villig til å tro. Spørsmålet er: Hvorfor er det fremdeles nesten bare fokus på fedre/menn når det gjelder vold i nære relasjoner?
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2007 ble det anmeldt 1446 lovbrudd mot barn under ni år. Av disse er 638 forhold seksualforbrytelser. Av disse igjen, er det anmeldt 10 voldtekter, og 48 tilfeller av incest. Seks barn ble meldt bortført. Hele 173 forhold av legemsfornærmelse av barn ble anmeldt.
Når det gjelder mishandling i familieforhold, er det i 2007 anmeldt 77 tilfeller av vold mot barn under 10 år, 11 tilfeller av grov mishandling. Basert på nyere forskning og undersøkelser kan mødre stå bak over 200 av seksualforbrytelsene, halvparten av voldstilfellene, men det er grunn til å tro at det er h e r mørketallene finnes, fordi terskelen for å t r o at kvinner er voldelige, er høy.
Det h a r en betydning i forhold til den hjelp barn har krav på! De fleste barn utenfor parforhold bor med bare mor, og det siste satsingstiltaket i Norge, Barnehuset, forutsetter at barna kommer for å søke hjelp med.... gjett hvem? Mor :-)
Det høres bra ut at man skal melde fra om overgrep og mishandling, men spørsmålet er om det er mulig å nå fram med bekymring når det er m o r som er voldelig. Samfunnets hjelpetiltak er allerede innrettet stort sett for å ta seg av voldelige menn.
Redd Barnas satsing "Vennligst forstyrr" er et flott tiltak, men også her ligger dessverre den samme undertonen.
Jeg har spurt barnepsykolog Magne Raundalen om han var bekymret for den gruppen barn som ble mishandlet av sine egne mødre. Raundalen svarte at han absolutt delte denne bekymringen. -Jeg er enig i at mors vold mot barn har kommet for mye i bakgrunnen og jeg føler meg medskyldig i det, svarte landets kanskje mest kjente barnepsykolog.
Http://mannskampen.no er etablert for å kjempe for disse barna, og for fedre som ikke får være en del av sine barns liv.

1 kommentar:

  1. Hei Kyrre, bra og saklig innspill til debatten, mer av det! Espen Klem, Klikk.no

    SvarSlett