Totalt antall sidevisninger

onsdag 20. mai 2009

Storbergets halve sannhet

Hadde norske journalister og velgere vært mer oppegående på problematikken rundt vold i nære relasjoner (familievold) ville ikke verken justisminsteren, departementet hans, Huitfeldt og departementet hennes, eller Jens og Arbeiderpartiet, hatt grunn til å glise over egen fortreffelighet.
De vil ha ros for å ha satset sterkt for å hjelpe ofrene, men forteller bare halve sannheten. Det er gått tre år siden Storberget proklamerte følgende:
SITAT: "Vi kan ikke godta at rundt 18000 kvinner utsettes for vold av nåværende eller tidligere kjæreste hvert år. Mange har barn som både utsettes for vold eller er vitne til volden. Vi vet at i 2005 sto anslagsvis 1900 personer bak 2287 krisesenteropphold i Norge. Under halvparten hadde barn. Like fullt var det ca 1550 barn med på sentrene. Og vi ser at det er en klar sammenheng mellom påvirkning av alkohol/rusmidler og vold. Mer enn to av fem kvinner oppgir at partneren hadde brukt rusmidler siste gang han brukte fysisk makt.
Som samfunn og som medmennesker har vi ikke lov å snu oss bort. Volden som utøves i hjemmene er et offentlig ansvar og et omfattende kriminalitetsproblem. Vi må lytte til FN, som uttaler at menns vold mot kvinner utgjør det største hinder vi har for likestilling mellom kjønnene. Og vi må handle. Som justisminister har jeg et ekstra ansvar for å sikre kvinner retten til et samliv fritt for vold og trusler; til å sikre barn en oppvekst uten overgrep og frykt." SITAT SLUTT.

Tre år er gått, ingen utvikling har skjedd! Til tross for en flere undersøkelser som viser at barn utsettes for vold fra mødre i større grad enn fra fedre, tviholder disse politikerne på sin versjon: Det er mannen som er slem! Mot kvinner, og mot barn. Sist er en satsing på barnehus, der en stor gruppe barn i realiteten er nærmest utelukket: De som bor med bare mor! Bare tre prosent av barna bor med far etter samlivsbrudd, så det dreier seg om store mengder unger! Disse kan ikke uten videre få hjelp på barnehuset. Der forutsetter man at de har følge av en voksenperson. Mor... Fedre ikke har noen rett til å gripe inn dersom barna bor hos mor.
Jeg har lastet ned de to filmene departementet har publisert på de offisielle nettsidene, og disse filmene skal vise hva "vold i nære relasjoner" er.

Film 1: Musikkvideoen "Vendepunkt" av Tonna Brix har fått støtte fra Justis- og politidepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Krisesentersekretariatet. ”Vendepunkt handler om vold i nære relasjoner.

Film 2: Organisasjonene er Norsk Krisesenterforbund, Reform ressurssenter for menn, Alternativ til vold og Krisesenter-sekretariatet. (Linken på deptets sider er nå død, men filmen ligger på youtube).


Det er ganske fantastisk at ingen er villig til å fortelle h e l e sannheten, nemlig at barn utsettes for overgrep fra begge kjønn. Uten at dette er alment kjent, risikerer disse barna ikke å få hjelp. Ingen vil se at de blir utsatt for vold, for det er jo ingen mann rundt dem! Dette er også noe fagfolk har advart mot. Det er frykt for at alvorlige overgrep mot barn blir oversett, fordi man går ut fra at mødre ikke mishandler...
Etter min mening må justisminister Knut Storberget og hans dept ta sin del av ansvaret for dette, gjennom sitt ensidige fokus på voldelige menn! Indirekte kan han være ansvarlig for at barn blir utsatt for vold uten at noen hjelper dem.
Det samme ansvaret må Regjeringen ta. Det satses sterkt på å hjelpe dem som utsettes for vold i nære relasjoner. Det var faktisk en del Soria Moria-erklæringen. Er det ikke ganske spesielt at satsingen er ensidig mot voldelige menn/fedre, og stikk i strid med nyere forskning og undersøkelser som viser at mødrene faktisk er verre?
Filmene legger jeg ut i egen del av bloggen her, sammen med en tredje film fra nettet, som viser overgrep mot barn slik Storberget aldri kan tenke seg?
Og, for ordens skyld: Jeg unnskylder ikke vold fra n o e n! Uansett kjønn!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar