Totalt antall sidevisninger

tirsdag 12. mai 2009

Skjerpet straff for mishandling

http://www.dagbladet.no/2009/05/12/nyheter/innenriks/politikk/6192176/
Justiskomiteen har avsluttet sin behandling av forslaget til ny straffelov. Det kanskje viktigste er at straffen skal skjerpes når det gjelder overgrep mot barn.
Det blir også innført avvergelsesplikt for grov vold og seksuelle overgrep mot barn i nære relasjoner. I praksis innebærer det meldeplikt ved mistanke om grov vold og overgrep.
Overgrep mot barn (seksuelle overgrep, psykisk og fysisk vold) er det aller største svik. For fagfolk, alle som har med barn å gjøre i jobben, og for legfolk/naboer/venner, er det viktig å huske at vold i nære relasjoner ikke betyr at det er menn/fedre som utøver vold. I mer enn halvparten av tilfellene er det mor som står bak! Alle nye undersøkelser viser dette.
Når det gjelder seksuelle overgrep, viser undersøkelser at mødre/kvinner kan stå bak hvert tredje tilfelle. Ved den groveste, fysiske mishandling av små- og spedbarn kan det være langt flere kvinner som står bak, enn mange er villig til å se.
I en hverdag hvor svært mange norske barn bor med bare èn forelder, nesten samlige med mor, er det viktig å se helheten for å kunne avdekke overgrep mot de mest sårbare.

10 kommentarer:

 1. Jeg skal være helt enig der - ble selv utsatt for mishandling AV MOR. Far var der han og, men mer en stille tilstedeværer, som etterhvert begynte å jobbe svært mye og gjerne type arbeid hvor han var borte lenge på oppdrag innen industriarbeid (som nordsjøen). Jeg savner også at man tar psykisk mishandling mer på alvor!!

  SvarSlett
 2. Syntes ærligtalt dette ikke burde bli en "mannskamp". Her gjør omsider Stortinget jobben sin (halleluja) og går for skjerpede straffer for voldlige og seksuelle overgrep. La oss håpe at dette gir en signal effekt til de som står i fare for å bli overgripere - uavhengig av kjønn.

  SvarSlett
 3. Ser viktigheten av Mannskampen; menn er stigmatisert med henblikk på alle typer vold.

  Barna hadde imidlertid hatt alt å vinne på om vi voksne hadde greid å alliere oss om ett objektivt mål, nemlig deres trygghet og (opp)vekstvilkår.

  Likestilling begynner med likebehandling individer imellom. Normer skapes lokalt. Lover og regler fra sentrale hold kommer etterpå.
  La ikke statistikkene tjene som hvilepute. Fokuset burde holdes der det har en konstruktiv funksjon, ikke der det kan egge til videre strid.

  SvarSlett
 4. Jeg tror det er riktig å se på hvordan menn "skal sees på" offisielt og blant menigmann: -De er voldelige.
  Er de det?
  Nei! Og selv om krisesentrene skriker opp om rekordstor søkning, viser deres egne statistikker at det er markert nedgang i tilstrømningen, og da særlig blant etnisk norske!
  Klippe klippe: "Problemet er sammensatt, sier Aftenposten, hvoretter en enkel forklaring gis: Det er menn som slår. Overlege Jens Grøgaard, Ullevål sykehus, sier til NRK 25. oktober: "Hjelpeapparatet overser at mødre mishandler barn fordi de går ut fra at det er faren som slår."

  Det amerikanske Administration for Children & Families har samlet detaljerte opplysninger om mishandling av barn. Her følger noen data: 38,8 % av barn som ble mishandlet i 2004 ble mishandlet av mor alene, 18,3 % av far alene og 18,3 % av mor og far sammen. Barneombud Reidar Hjermann har uttalt: "Det er på tide å åpne øynene og se at også mor kan være den som utøver vold."

  Men saksfeltet er preget av ideologi. Hvis et hovedmål er å fremheve kvinners gode og menns iboende dårlige egenskaper, er det ikke bare sannheten som blir skadelidende.
  Kilde: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1536879.ece

  SvarSlett
 5. Som vanlig skal alle tilfeller av mannevold maskeres med piping om hvor ille kvinner er - så jeg legger ved noen linker for å minne om hvordan det egentlig står til.

  Vi løser ikke saker som f.eks. Christoffersaken (banket ihjel av sin stefar) ved å bare snakke om hvor misforståtte menn er og at egentlig er det kvinnene som er onde.

  http://www.dagbladet.no/2009/05/12/nyheter/innenriks/nesoya-drapene/kriminalitet/6182582/
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3049422.ece
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2002-2003/Stmeld-nr-29-2002-2003-/6/2.html?id=471356
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kvinnedrapene/artikkel.php?artid=572815

  SvarSlett
 6. Man løser ingen problemed med å tute i samme kor som alle andre, tante Gruesom.
  Har du ikke fått med deg poengene i det jeg skriver, og det som fremgår av kommentarer, vil jeg anbefale å lese en gang til.
  Og ikke som fanden leser bibelen.

  SvarSlett
 7. - med mindre det koret heter "vi hever oss over småligheten og konsentrerer oss om sangen"?
  Dersom Mannskampens fremste mål er å oppnå medlidenhet og sympati, burde han kanskje ta vekk prefikset Mann fra kampen sin?
  Som kvinne ville iallefall jeg tatt avstand fra et slikt kamprop fra egen leir.

  SvarSlett
 8. Jeg har vokst opp med kvinnekamp og likestillingskamp (for kvinner) siden sekstiårene. Jeg har aldri hørt et ord om mannskamp. Før nå. For å rette opp skjevhetene, er det viktig å peke på dem.
  Det er åpenbare behov for å sette fokus på menns behov. Ikke for å oppnå medlidenhet og sympati, men forståelse og likestilling.

  SvarSlett
 9. Det er åpenbare behov for å sette fokus på menneskers behov - uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning, sosial status eller andre faktorer som bare bidrar til økt fremmedgjøring og -frykt som igjen bidrar til et samfunn i konstant "borgerkrig" der konflikter grupperingene imellom tar oppmerksomheten vekk fra det større bildet, nemlig hva vi alle sammen har felles.

  SvarSlett
 10. http://www.gopetition.com/petitions/campaign-for-better-child-protection/signatures.html

  SvarSlett